Imam Mahdi Akan Memimpin Keadilan Dunia

Oleh: Arif Mufaz  <arifmufaz@yahoo.com>

Malam akan segera menjadi siang. Matahari keadilan dan kebebasan akan  bersinar di dalam jiwa. Lelaki agung pun akan segera bangkit bersama sahabat-sahabatnya untuk menyebarkan benih-benih kasih sayang seorang insan yang penuh daya pesona dan wibawa. Insan yang penuh tawadhu’ di depan Tuhan. Ialah lambang kehebatan, keagungan dan keindahan Tuhan. Imam Mahdi adalah manusia pembela keadilan, ma’shum, dan penuh dengan kemuliaan manusia yang selalu membela kebenaran akan hidup di muka bumi untuk menyalakan jalan petunjuk. Untuk menegakkan iman tauhid dan keadilan sejati di muka bumi ini. Selamat atas hari lahir Imam Mahdi untuk seluruh umat Islam.

Kaum muslimin yang sedang merindukan kedatangan Imam Mahdi sangat berharap dapat melihat dunia yang dipenuhi dengan keadilan dan kebenaran, seperti yang dijanjikan oleh Rasul Allah saaw. Menurut riwayat Imam Mahdi ini akan turun di kala dunia penuh dengan kelaliman dan kerusakan. Kemunduran peradaban yang mengancam manusia berakar dari kecintaan kepada dunia dan bermuara dari pengabaian atas agama dan nilai-nilai spiritual.

Di kala Imam muncul dunia akan di penuhi dengan keadilan, dan kegelapan pun akan sirna. Nabi Muhammad Saww mengatakan : Di zaman umatku, Imam Mahdi akan muncul, dan di masanya umat manusia akan mendapatkan nikmat yang melimpah yang tidak pernah di peroleh oleh umat lain di zaman manapun. Langit akan terus menerus mencurahkan rahmat dan bumi pun tidak lagi menahan tumbuh-tumbuhannya.

Kemunculan Imam Mahdi akan membawa perubahan besar dalam urusan sosial. Hubungan manusia dengan manusia lain, alam dan sebagainya akan mengalami perubahan besar. Manusia bisa mempercayai Tuhan dengan iman yang mendalam. Iman dan ma’rifat akan mengalami kegemilangan. Manusia akan mencapai kematangan sehingga akan memahami rahsia diri dan kedudukannya. Quran dalam beberapa Ayat menggambarkan bagaimana terjadinya revolusi ini di masa depan dan menceritakan bagaimana karakter revolusi ini, seperti akan berkuasanya kaum mustaz’afin (kelompok orang-orang lemah) sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga dalam hubungan insan pun akan mengalami perubahan menyeluruh, di masa itu hak-hak manusia tidak ada yang melanggar. Semua akan memperoleh haknya dengan mudah. Menurut janji Tuhan si zalim dan si diktator akan tidak lagi dapat berperanan. Manusia yang dizalimi akan mendapatkan kekuasaanya semua manusia akan hidup dalam perdamaian.

Salah satu keperluan manusia yang sangat besar adalah menikmati keamanan. Dalam pemerintahan Imam Mahdi, keamanan, moralitas, kemakmuran, hak-hak asasi dan sosial akan menjelma dalam bentuk yang sejati. Allah swt dalam surat An-Nur Ayat 55 mengatakan : “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang diridhainya untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa.” Janji Tuhan bahwa manusia akan hidup dengan penuh kedamaian dan sentosa akan terjadi secara sempurna di zaman Imam Mahdi. Masyarakat dunia di zaman itu akan hidup dengan hati yang tentram. Imam Jaafar As-Shadiq mengatakan : “Di saat Imam Mahdi muncul ia akan menegakan pemerintahan dunia dengan penuh keadilan, jalan-jalan akan menjadi aman semua tanah akan memberikan keberkatan, semua tanah tidak akan menjadi terbengkelai semuanya menjadi subur.

Masyarakat manusia sejak zaman dahulu selalu mengeksplorasi alam dengan semena-mena dan memanfaatkan alam dengan sewenang-wenang. Kalau ini terus dilakukan maka dunia akan tenggelam dalam kemiskinan dan kefakiran. Namun di zaman Imam Mahdi, alam akan terpelihara dengan baik. Ekosistem akan berjalan seimbang dengan baik dan sempurna karena subur dan makmurnya alam, maka kemiskinan pun akan lenyap. Amirul Mukminin Saidina Ali dalam hal ini mengatakan : “Di dalam pemerintahan Imam Mahdi, pertanian akan memberikan hasil panen sampai 700 kali lipat.”

Dengan pemimpin Imam Mahdi, agama samawi tunggal akan tegak di muka bumi dan berperan besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Kota Makkah akan menjadi kiblat umat muslim dan pemerintahan pusat Imam Mahdi. Agama-agama lain akan mengikuti agama Imam Mahdi.

Di masa pemerintahan Imam Mahdi, masyarakat akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan akhlak pun akan mendapat kedudukan yang dihormat. Insan akan berkembang dengan pesat baik dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang maknawi. Dendam pun akan terhapus dari ingatan manusia. Kerakusan, kebakhilan dan dusta akan digantikan oleh ketulusan, dan rasa kasih sayang dan manusia akan merasa bertanggung jawab atas sahabat yang lain. Secara alamiah dalam situasi seperti ini hanya perilaku baik yang akan mendapat tempat di hati masyarakat.

Masa Imam Mahdi adalah masa keemasan ilmu pengetahuan, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa hal-hal yang menjadi misteri selama berbabad-abad di zaman itu akan tersingkap dengan jelas. Ilmu pengetahuan akan diketahui oleh manusia sedalam-dalamnya baik itu lelaki maupun perempuan.

Masyarakat yang ingin terlepas dari masalah sekarang tidak dapat begitu saja meninggalkan taklif atau kewajiban. Siapa saja yang percaya dengan kehadiran Imam Mahdi tidak boleh pasif dengan kedudukan yang ada sekarang. Tidak boleh berdiam diri atas kesewenang-wenangan. Karena setiap kali manusia berjuang melawan kezaliman dan demi menegakkan keadilan, maka alam dunia akan semakin dekat mendapatkan cahaya petunjuk Imam Mahdi.

----------------------------------------
Arif Mufaz merupakan mahasiswa tahun akhir IPTA yang terpengaruh dengan cita-cita revolusi Islam.Karya-karya beliau kerap disiarkan di http://www.ummahonline.cjb.net - 05.08.2003


Tapak Cerminan M@RHAEN http://marhaen0.tripod.com/ - http://marhaen1.tripod.com/ - http://marhaen2.tripod.com/http://marhaen3.tripod.com/ - http://marhaen4.tripod.com

Click Here!